057/2012 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου περιόδου 2012»

057/2012 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου περιόδου 2012»

Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου περιόδου 2012»

AOE0572012.pdfa