365/2012 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια δώρων εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων για παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύματα»

365/2012 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια δώρων εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων για παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύματα»