310/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών για τις εορτές των Χριστουγέννων»

310/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών για τις εορτές των Χριστουγέννων»