053/2018 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια εποχιακών φυτών»