134/2018 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών για τα επιμορφωτικά τμήματα της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου»

134/2018 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών για τα επιμορφωτικά τμήματα της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου»