181/2012 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου»

181/2012 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου»

Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου»

ADS1812012.pdfa