284/2012 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου»

284/2012 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου»