364/2012 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών για την φιλοξενία μελών κινητής διαγνωστικής μονάδας»