086/2016 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016»

086/2016 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016»