037/2011 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια λιπαντικών έτους 2011»