251/2011 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης του Δ.Σ. – Δ.Ε.».

251/2011 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης του Δ.Σ. – Δ.Ε.».

Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης του Δ.Σ. – Δ.Ε.».

AOE2512011.pdfa