505/2016 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για τα δημοτικά γυμναστήρια (Αγίου Φανουρίου & Παλατιανής)»

505/2016 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για τα δημοτικά γυμναστήρια (Αγίου Φανουρίου & Παλατιανής)»