371/2012 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια πλαστικών φιαλών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου»

371/2012 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια πλαστικών φιαλών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου»