330/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής, συμπληρωματικών τμημάτων παραδοσιακών στολών και αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων παραδοσιακών στολών και λοιπά είδη για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου»

330/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής, συμπληρωματικών τμημάτων παραδοσιακών στολών και αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων παραδοσιακών στολών και λοιπά είδη για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου»

330/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής, συμπληρωματικών τμημάτων παραδοσιακών στολών και αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων παραδοσιακών στολών και λοιπά είδη για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου»