330/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής, συμπληρωματικών τμημάτων παραδοσιακών στολών και αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων παραδοσιακών στολών και λοιπά είδη για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου»

330/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής, συμπληρωματικών τμημάτων παραδοσιακών στολών και αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων παραδοσιακών στολών και λοιπά είδη για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου»

330/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής, συμπληρωματικών τμημάτων παραδοσιακών στολών και αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων παραδοσιακών στολών και λοιπά είδη για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου»

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a