242/2018 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια σάκων big bag»