189/2018 – Έγκριση πίστωσης για την “Προμήθεια τεντών”