090/2016 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου, μέχρι την ολοκλήρωση του διεθνή διαγωνισμού»

090/2016 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου, μέχρι την ολοκλήρωση του διεθνή διαγωνισμού»