090/2018 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιλίου»