391/2013 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια – εγκατάσταση εξαρτημάτων και υλικών για την ολοκλήρωση των περιοδικών ελέγχων των ανελκυστήρων του Δημαρχείου»

391/2013 – Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια – εγκατάσταση εξαρτημάτων και υλικών για την ολοκλήρωση των περιοδικών ελέγχων των ανελκυστήρων του Δημαρχείου»