061/2016 – Έγκριση πίστωσης για την «Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου»

061/2016 – Έγκριση πίστωσης για την «Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου»