528/2016 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Έκτακτες εργασίες επισκευής σε ανελκυστήρα κτιρίου του Δήμου»