169/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Εργασίες για την έκδοση αφισών, εντύπων και πανό για τις εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου»

169/2017 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Εργασίες για την έκδοση αφισών, εντύπων και πανό για τις εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου»