517/2016 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Ετήσια συντήρηση σιντριβανιού στην πλατεία Καπετάν Ζαχαρία κόμβος Ιλίου»

517/2016 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Ετήσια συντήρηση σιντριβανιού στην πλατεία Καπετάν Ζαχαρία κόμβος Ιλίου»