025/2018 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Συντήρηση & επισκευή δικύκλων για το έτος 2018»

025/2018 – Έγκριση πίστωσης για την υπηρεσία «Συντήρηση & επισκευή δικύκλων για το έτος 2018»