315/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Φιλοξενία – κάλυψη διανυκτέρευσης στα μέλη της Φιλαρμονικής ορχήστρας Λεχαινών «ΟΡΦΕΥΣ»

315/2017 – Έγκριση πίστωσης για την «Φιλοξενία – κάλυψη διανυκτέρευσης στα μέλη της Φιλαρμονικής ορχήστρας Λεχαινών «ΟΡΦΕΥΣ»