326/2016 – Έγκριση πίστωσης για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας σε κατοίκους του Δήμου μας

326/2016 – Έγκριση πίστωσης για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας σε κατοίκους του Δήμου μας