289/2012 – Έγκριση πίστωσης για τις «Μετρήσεις ακτινοβολίας των κεραιών του Δήμου»