Έγκριση πίστωσης για τον «Καθαρισμό τζαμιών στο Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου»

Έγκριση πίστωσης για τον «Καθαρισμό τζαμιών στο Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου»

Έγκριση πίστωσης για τον «Καθαρισμό τζαμιών στο Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου»

ade0152010.pdfa