224/2011 – Έγκριση πίστωσης για υπηρεσία «Παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για την υποβολή τεχνικών δελτίων και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων από το ΕΣΠΑ»

224/2011 – Έγκριση πίστωσης για υπηρεσία «Παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για την υποβολή τεχνικών δελτίων και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων από το ΕΣΠΑ»

Έγκριση πίστωσης για υπηρεσία «Παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για την υποβολή τεχνικών δελτίων και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων από το ΕΣΠΑ»

aoe2242011.pdfa