003/2015 – Έγκριση πίστωσης για υποχρεωτικές δαπάνες οι οποίες αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό που αφορούν τον Δήμο μας