010/2018 – Έγκριση πίστωσης για υποχρεωτικές δαπάνες οι οποίες αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό που αφορούν τον Δήμο μας

010/2018 – Έγκριση πίστωσης για υποχρεωτικές δαπάνες οι οποίες αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό που αφορούν τον Δήμο μας