209/2016 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την εργασία που αφορά την «Φιλοξενία – παροχή ευχαριστηρίου γεύματος, στους εθελοντές της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου»

209/2016 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την εργασία που αφορά την «Φιλοξενία – παροχή ευχαριστηρίου γεύματος, στους εθελοντές της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου»

209/2016 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την εργασία που αφορά την «Φιλοξενία – παροχή ευχαριστηρίου γεύματος, στους εθελοντές της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου»