Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 1.205,40 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Απολυμάνσεις –απεντομώσεις σε χώρους του ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ»

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 1.205,40 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Απολυμάνσεις –απεντομώσεις σε χώρους του ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ»

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 1.205,40 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Απολυμάνσεις –απεντομώσεις σε χώρους του ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ»