Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 1.300,00 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Αποφράξεις αποχετεύσεων των χώρων ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ»