Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 1.300,00 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Αποφράξεις αποχετεύσεων των χώρων ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ»

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 1.300,00 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Αποφράξεις αποχετεύσεων των χώρων ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ»

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 1.300,00 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Αποφράξεις αποχετεύσεων των χώρων ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ»