Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 1.455,09 ευρώ με ΦΠΑ και Tεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2013 (Κ.Μ.:Π114/2013)