Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 1.900,00 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για συναυλία με την κρατική ορχήστρα Αθηνών

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 1.900,00 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για συναυλία με την κρατική ορχήστρα Αθηνών