181/2018 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 13.743,75 € για καταβολή αποζημίωσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 22/2010 Πράξης Αναλογισμού και της υπ’ αριθμ. 2908/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται επί των οδών Μανωλάδος, Δομοκού και Πάτμου, στο Ο.Τ. 1088Α (χώρος Πλατείας) περιοχής Μιχελή, υπέρ του δικαιούχου

181/2018 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 13.743,75 € για καταβολή αποζημίωσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 22/2010 Πράξης Αναλογισμού και της υπ’ αριθμ. 2908/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται επί των οδών Μανωλάδος, Δομοκού και Πάτμου, στο Ο.Τ. 1088Α (χώρος Πλατείας) περιοχής Μιχελή, υπέρ του δικαιούχου

181/2018 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 13.743,75 € για καταβολή αποζημίωσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 22/2010 Πράξης Αναλογισμού και της υπ’ αριθμ. 2908/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται επί των οδών Μανωλάδος, Δομοκού και Πάτμου, στο Ο.Τ. 1088Α (χώρος Πλατείας) περιοχής Μιχελή, υπέρ του δικαιούχου