Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 143,91 ευρώ με ΦΠΑ, για την δημοσίευση οικονομικής κατάστασης εσόδων-εξόδων για το έτος 2013 στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΙΑΓΟΛΟΣ»

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 143,91 ευρώ με ΦΠΑ, για την δημοσίευση οικονομικής κατάστασης εσόδων-εξόδων για το έτος 2013 στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΙΑΓΟΛΟΣ»