Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας κλειδαριών-κλειδιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών»

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας κλειδαριών-κλειδιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών»

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας κλειδαριών-κλειδιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών»