131/2016 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.460,00 € με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης θεατρικής παράστασης στους χώρους των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου

131/2016 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.460,00 € με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης θεατρικής παράστασης στους χώρους των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου