039/2014 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.460,00€ με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης (4) τεσσάρων θεατρικών παιδικών παραστάσεων της εγκεκριμένης παράστασης «ΤΖΑΝΑΒΑΡ» από το Τμήμα Αισθητικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας για τα δημοτικά σχολεία του Δήμου μας στις 6 & 7/2/2014 στο θέατρο «Μελίνα Μερκούρη»

039/2014 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.460,00€ με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης (4) τεσσάρων θεατρικών παιδικών παραστάσεων της εγκεκριμένης παράστασης «ΤΖΑΝΑΒΑΡ» από το Τμήμα Αισθητικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας για τα δημοτικά σχολεία του Δήμου μας στις 6 & 7/2/2014 στο θέατρο «Μελίνα Μερκούρη»

039/2014 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.460,00€ με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης (4) τεσσάρων θεατρικών παιδικών παραστάσεων της εγκεκριμένης παράστασης «ΤΖΑΝΑΒΑΡ» από το Τμήμα Αισθητικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας για τα δημοτικά σχολεία του Δήμου μας στις 6 & 7/2/2014 στο θέατρο «Μελίνα Μερκούρη»