Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.500 ευρώ με ΦΠΑ για την «Αμοιβή συμβούλου για την υποστήριξη στη διαδικασία ελέγχου επαναπιστοποίησης του προτύπου διαχειριστικής επάρκειας 1429βγ για το φορέα ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ»

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.500 ευρώ με ΦΠΑ για την «Αμοιβή συμβούλου για την υποστήριξη στη διαδικασία ελέγχου επαναπιστοποίησης του προτύπου διαχειριστικής επάρκειας 1429βγ για το φορέα ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ»

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.500 ευρώ με ΦΠΑ για την «Αμοιβή συμβούλου για την υποστήριξη στη διαδικασία ελέγχου επαναπιστοποίησης του προτύπου διαχειριστικής επάρκειας 1429βγ για το φορέα ΔΗΚΕΠΑ ΙΛΙΟΥ»