Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.500,00€ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ξυλουργικών κατασκευών σκηνικών για εκδηλώσεις»

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.500,00€ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ξυλουργικών κατασκευών σκηνικών για εκδηλώσεις»