Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.829,00 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την συναυλία με τον Γιώργο και Σταύρο Μυλωναδάκη

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.829,00 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την συναυλία με τον Γιώργο και Σταύρο Μυλωναδάκη