Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.829,00 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την εκδήλωση «παιδική παράσταση»