067/2014 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.976,60 με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών της ενοικίασης παραδοσιακών στολών για εκδηλώσεις