Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.995,05 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια επάθλων και μεταλλίων για τις αθλητικές εκδηλώσεις του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου οικ. έτους 2013»

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.995,05 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια επάθλων και μεταλλίων για τις αθλητικές εκδηλώσεις του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου οικ. έτους 2013»