182/2018 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 23.342,00 € για καταβολή αποζημίωσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 1/2009 Πράξης Αναλογισμού και της υπ’ αριθμ. 2564/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Διοτίμας και εντός του Ο.Τ. 2207 (Κ.Χ.) περιοχής Ραδιοφωνίας, υπέρ των δικαιούχων

182/2018 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 23.342,00 € για καταβολή αποζημίωσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 1/2009 Πράξης Αναλογισμού και της υπ’ αριθμ. 2564/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Διοτίμας και εντός του Ο.Τ. 2207 (Κ.Χ.) περιοχής Ραδιοφωνίας, υπέρ των δικαιούχων

182/2018 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 23.342,00 € για καταβολή αποζημίωσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 1/2009 Πράξης Αναλογισμού και της υπ’ αριθμ. 2564/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Διοτίμας και εντός του Ο.Τ. 2207 (Κ.Χ.) περιοχής Ραδιοφωνίας, υπέρ των δικαιούχων