066/2014 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 23.985,00 € με ΦΠΑ, και τεχνικών προδιαγραφών για τη λειτουργία του δημοτικού κινηματογράφου του Δήμου Ιλίου

066/2014 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 23.985,00 € με ΦΠΑ, και τεχνικών προδιαγραφών για τη λειτουργία του δημοτικού κινηματογράφου του Δήμου Ιλίου