310/2014 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 3.382,50 €, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της θεατρικής παράστασης «Ιράκ-9 τόποι επιθυμίας» στις 06.12.2014 στο θέατρο «Μελίνα Μερκούρη»

310/2014 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 3.382,50 €, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της θεατρικής παράστασης «Ιράκ-9 τόποι επιθυμίας» στις 06.12.2014 στο θέατρο «Μελίνα Μερκούρη»